Bestelbon

Via onderstaande bestelbon kan u een maaltijd reserveren.
Wij vragen wel om de dag voordien voor 16 u. te bestellen.

U kan eveneens via mail bestellen of telefonisch +32(0)3 454 68 22